DEN ZEMĚ 2019

Autor: Doležal Jaroslav <(at)>, Téma: Přírodopis, Vydáno dne: 23. 05. 2019Dne 17. 5. 2019 proběhl na naší škole projektový den "Den Země", který je vždy věnován společnému úklidu veřejných prostranství našeho města Velký Šenov. V rámci projektového dne učitelé s žáky vyrazili do města a jeho přilehlých částí, aby opět městu odlehčili od odpadků, které sbírají do pytlů a ukládají na předem určená místa, odkud jsou vždy odvezeny Střediskem BaMH. Z výpovědi všech 10 skupin po 13 žácích, které procházely město, musím konstatovat a činím tak velmi rád, že odpadků bylo velice málo. To znamená, že rok od roku je situace s množstvím odpadků ve městě lepší.
Ekologická výchova nové generace je tím nejdůležitějším cílem a smyslem našich aktivit v rámci úklidu a zvelebování našeho města. Snažíme se tak rozvíjet žákovo povědomí ve vztahu člověk a životní prostředí v naší obci.

Vypracoval: Doležal Jaroslav