Projekt „Ozvěny MFF Ekofilmu“

Autor: Doležal Jaroslav <(at)>, Téma: Přírodopis, Vydáno dne: 01. 04. 2019I letos naše škola pokračuje jako VIP partner v projektu Ozvěny MFF Ekofilmu, který organizuje město Krásná Lípa. Hlavním tématem letošních Ozvěn je voda. Naší letošní první spoluprácí bylo zapojení se do výtvarné soutěže „Voda v krajině“, která probíhá od 2.4. do 12.4. a vyhodnocení proběhne 26.4. v KD Krásná Lípa. Úkolem soutěže je vyrobit či namalovat cokoliv co vás napadne, když se řekne „Voda v krajině“. Další spolupráce již probíhá a to na téma „Úžasné rozbory vody“. Cílem tohoto projektu je dlouhodobé sledování civilizačních vlivů na kvalitu vody. Na pěti stanovištích místních toků, které jsou Křinice, Mandava, Stříbrný potok, Spréva a Vilémovský tok. V našem případě proběhly odběry dva a to na Vilémovském toku na vstupu vodního toku do města Velký Šenov v lokalitě Černého rybníka a výstupu z města v lokalitě dolního Šenova (u Puchýřů). Naši žáci základní školy se zúčastnili prvního odběru v lokalitě Černý rybník, kde odborný zástupce z VŠCHT žáky seznámil se základními parametry chemie a mikrobiologie vody, problematikou kvality vody, civilizačním znečištěním, metodikou analýzy vody a vlastním odběrem, který si sami žáci mohli vyzkoušet. Odebrané vzorky vody, následně projdou laboratoří VŠCHT v Praze a prezentace zjištěných hodnot proběhne na jednotlivých školách začátkem dubna. Celkové vyhodnocení a prezentace zjištěných hodnot na všech lokalitách proběhne v pátek 26.4. odpoledne v kulturním domě v Krásné Lípě v rámci závěrečného dne ekologického projektu Ozvěny MFF Ekofilmu. V průběhu měsíce dubna nás čekají Ozvěny Ekofilmu, které jsou tématicky zaměřené na „Krásy přírody“ s environmentálním zaměřením.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Doležal