Projekt Krokus 2018

Autor: Doležal Jaroslav <(at)>, Téma: Přírodopis, Vydáno dne: 07. 11. 2018Žáci sedmého ročníku se zúčastnili mezinárodního projektu Krokus, realizovaný organizaci Holocaust Education Trust Ireland ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Projekt nabízí možnost, jak přiblížit téma holocaust (šoa) našim žákům. Na toto téma nám byly poskytnuty učební materiály s metodickými pokyny a také cibulky žlutých krokusů. Krokusy jsme doplnili do již dříve vysázené formy ve tvaru Davidovy židovské hvězdy před školou druhého stupně. Vážíme si spolupracuje s mezinárodním projektem Krokus, protože můžeme žákům každoročně připomenout téma holocaust (šoa). Je důležité si připomínat jeden a půl miliónů židovských a tisíců dalších dětí, jež zemřely během holocaustu (šoa). Vysázené krokusy by se měly začít objevovat v lednu jako žlutá poupátka, která mají připomenout den vzpomínky šoa připadající na 27. ledna.

Vypracoval: Doležal Jaroslav