Projektový den „Den stromů“

Autor: Doležal Jaroslav <(at)>, Téma: Přírodopis, Vydáno dne: 22. 10. 2018Na začátku byla myšlenka realizovat projektový den k Mezinárodnímu dni stromů, který v České republice připadá na 20.10.2018. Postupně se hromadily nápady, jak toto téma zapojit do výuky napříč předměty a výsledkem byl páteční projektový den „Den stromů“ realizovaný 19.10.2018.
Cílem tohoto projektu, bylo žáky seznámit s daným tématem a podnítit zájem o přírodu. Projekt se uskutečnil v prostorách školy i mimo školu, kde bylo celkem šest stanovišť. Stanoviště byla tématicky zaměřena na strom v předmětech (přírodopis, zeměpis, chemie, matematika, výtvarná výchova a cizí jazyk). Na každém stanovišti byli dva učitelé a žáci ve skupinách bez rozdílu věku vyplňovali pracovní listy, určovali a poznávali dřeviny a dozvěděli se spoustu informací o stromech.
Domnívám se, že projekt splnil cíl a žáci se příjemnou formou dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací o stromech a věcech s nimi souvisejících.

Napsal: Doležal Jaroslav