Soutěž Přírodovědný klokan

Autor: Doležal Jaroslav <(at)>, Téma: Přírodopis, Vydáno dne: 21. 10. 2018Ve středu 10.10. 2018 se opět naše škola zúčastnila soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet, která je určená pro žáky 8. a 9. ročníků. Do soutěže se celkem zapojilo 46 žáků z obou ročníků. V průběhu 40 minut řeší 24 otázek, u kterých vybírají správnou odpověď z nabízených variant. Otázky jsou rozděleny podle obtížnosti do tří částí. Výsledky v podobě získaných bodů se odesílají do okresního kola, kde jsou jmenovitě uvedeni tři nejúspěšnější žáci naší školy. V případě velkého bodového zisku, mohou žáci postoupit do krajského kola. Nejlepší řešitel získal 65 bodů. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o přírodovědné obory.

Doležal Jaroslav