Evropský den jazyků – 26. září 2018

Autor: Milan Turyna <(at)>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 27. 09. 2018

Evropský den jazyků


Tak jako každý rok, tak i letos jsme si v rámci českého jazyka připomněli Evropský den jazyků. Žáci šestých ročníků si připravili projekt s českými básničkami – každý si zarecitoval před třídou tu svoji, básničky doplnili vlastními ilustracemi a také si ještě připravili několik vět v nářečí. Ostatní hádali, jak se dané věty řeknou v jazyce českém. Někdy to byl opravdu oříšek.

Devátý ročník to měl o něco těžší. Žáci si vybrali jednu evropskou zemi, museli nakreslit její mapku, vyznačit hlavní město, nakreslit vlajku, napsat několik zajímavostí o dané zemi – kulturní památky, tradiční jídlo, sportovci…. Oproti mladším spolužákům psali několik vět v jazyce té země, kterou si vybrali spojené s překladem do českého jazyka. Každý si svou práci odprezentoval. Nejlepší budou vystaveny v učebně, aby si je každý mohl v klidu pročíst a seznámit se s jejich obsahem.

Dušková Zdeňka