Exkurze v Kamenoprůmyslovém závodu Šluknov

Autor: Doležal Jaroslav <(at)>, Téma: Přírodopis, Vydáno dne: 25. 06. 2018Jako každý rok se žáci obou devátých ročníků zúčastnili exkurze v Kamenoprůmyslovém závodu Šluknov. Exkurze proběhla v rámci výuky přírodopisu na téma geologie regionu. Účelem je žáky informovat o Rožanské žule a Šluknovském syenitu a jejich zpracování. Žáci si prošli celou výrobu od hrubého řezání kotoučovými a lanovými pilami až po leštění, smirkováni a tryskání hotových výrobků. Exkurze se žákům velice líbila, obzvláště těžká technika a jeřáby, které manipulují se surovými bloky horniny před samotným opracováním.
V kamenoprůmyslovém závodu nás po celou dobu exkurze provázel majitel Ing. Josef Bartoš, za což mu touto cestou velice děkujeme.
Vypracoval: Ing. Jaroslav Doležal
Dne: 20.6.2018