Druhá návštěva knihovny

Autor: Mejstříková, Turynová <(at)>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 23. 05. 2018

Dne 21.5.2018 navštívila 8.třída v rámci předmětu český jazyk místní knihovnu ve Velkém Šenově.

Nejprve paní Vykoukalová, zaměstnankyně knihovny, pohovořila o novinkách: webové stránky, řazení knih, možnosti stát se pravidelným návštěvníkem knihovny apod.
Měla připravený vědomostní test, při kterém žáci byli rozděleni do skupin a řešili společně zadané úkoly. Úkolů bylo celkem 10 – všechny se týkaly učiva literatury, některé jsou probírány v hodinách dějepisu. Žáci je vyřešili někteří dobře, někteří špatně. Řešení odpovídalo pozornosti v hodinách a domácí přípravě na vyučování. Vyhodnocení řešení provedla vyučující českého jazyka a známky budou započítány do běžné klasifikace z jazyka českého.

Mgr. Dvořáková Marie
vyučující