Laboratorní práce z fyziky 6.A

Autor: Mejstříková, Turynová <(at)>, Téma: Fyzika, Vydáno dne: 16. 04. 2018

V pátek jsme si při hodině fyziky v šestém ročníku vyzkoušeli při laboratorních pokusech práci s magnety, magnetickou silou.

Žáci se rozdělili do tří skupin a postupně se střídali na stanovištích.
Na 1. stanovišti zkoušeli magnetickou sílu přes sklo a papír - pomocí magnetu vyndali sponku ze sklenice s vodou a pak projeli bludiště sponkou pomocí magnetu.

Na 2. stanovišti zjišťovali, kam směřuje střelka magnetu - na misce s vodou a pomocí buzoly.
Na 3. stanovišti pomocí odpudivé síly magnetu projeli trasu s autíčkem, které mělo na sobě přilepené magnety.
Vše museli žáci zakreslit, zdokumentovat a napsat závěr - na co při pokusech přišli, co jim pokusy ukázaly.

Dušková Zdeňka