Den mateřského jazyka

Autor: Mejstříková, Turynová <(at)>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 23. 02. 2018

21. únor patří Mezinárodnímu dni mateřského jazyka, který vyhlásilo UNESCO v roce 1999.

My jsme si tento den také připomněli při hodině českého jazyka. Žáci sedmého ročníku si připravili oblíbené české básničky, které doplnili vlastní ilustrací a při hodině českého jazyka nám je zarecitovali. Deváťáci měli jiný úkol, hledali druhy českého nářečí a porovnávali jednotlivá slova ve vybraných nářečích. Zjistili, jak je naše česká řeč krásná a rozmanitá.

Dušková Zdeňka