Finále ekologické olympiády

Autor: Doležal Jaroslav <(at)>, Téma: Přírodopis, Vydáno dne: 26. 09. 2017Naše škola se již po třetí zúčastnila soutěže nazvané ekologická olympiáda pro osmé ročníky ZŠ, pořádaná Střední lesnickou školou Šluknov. Tato soutěž probíhá celý školní rok a její vyvrcholení je na konci června, kdy nejlepší tým reprezentuje svou školu. Letos bylo z organizačních důvodů finále přesunuto na začátek dalšího školního roku. Téma soutěže byla "Komunikace". Ve finále bojovalo za naši školu družstvo ve složení Emingrová N., Holičová K., Doležal L., Pražák J.. Soutěž měla teoretickou část- napsání testu, poznávání živočichů a rostlin z dataprojektoru a praktickou část - poznávání rostlin na školní zahradě.
Naši žáci obhájili loňské první místo. Poděkování patří organizátorům Střední lesnické školy, kteří pro nás celý rok připravovali otázky a úkoly a také našim žákům za skvělou reprezentaci školy.
Kromě žáků účastnících se finále se na celoroční soutěži podíleli také Turynová T., Mejstříková M., Janebová R., Hille D., Blanár J., Stanko D., Jiřinec K. a Jiřinec M.

Napsal: Jaroslav Doležal