Evropský den jazyků

Autor: Mejstříková, Turynová <(at)>, Téma: Český jazyk, Vydáno dne: 26. 09. 2017

Na území Evropy se vyskytuje asi 225 domorodých jazyků, což jsou asi 3 % celkového počtu jazyků na světě.

Většina evropských jazyků je indoevropského původu. Od konce 18. století je nejrozšířenějším jazykem v Evropě ruština, která v této roli vystřídala francouzštinu. Podle statistik rodilých mluvčí mluví přibližně 150 milionů Evropanů denně rusky, následuje němčina (asi 95 milionů), angličtina a francouzština (po 65 milionech), italština (60 milionů), španělština a polština (po 40 milionech), ukrajinština (30 milionů). Ve studiu cizích jazyků je v současnosti v Evropě nejpopulárnější angličtina, následovaná němčinou, francouzštinou, italštinou. Kořeny Evropského dne jazyků sahají do roku 2001, který byl Radou Evropy a Evropskou unií vyhlášen za Evropský rok jazyků, do jehož oslav se zapojilo 45 zemí. Aktivitami, které během něj probíhaly, poukázal na jazykovou rozmanitost v Evropě a vyjádřil podporu jazykovému vzdělávaní.

V rámci českého jazyka si žáci k tomuto dni připravili projekty. Každý si vybral jednu evropskou zemi, o které před třídou povyprávěl zajímavosti, jakou řečí se v ní hovoří – předvedl praktickou ukázku, nakreslili mapu a vlajku vybraného státu. Toto si připravili žáci 9. ročníků. Sedmáci se naopak zaměřili na náš rodný jazyk – češtinu. Každý si připravil jednu šeskou básničku, kterou doplnili svým obrázkem. Protože čeština je velmi rozmanitý jazyk, žáci si připravili ještě ukázky nářečí. Z hotových projektů jsme vytvořili v učebně českého jazyka nástěnku, aby si i ostaní žáci mohli přečíst zajímavsti z projektů.

Dušková Zdeňka