Obhajoby absolventských prací 2016/2017

Autor: Mejstříková, Turynová <(at)>, Téma: Akce, Vydáno dne: 27. 06. 2017

V pondělí 20.6.2017 a v úterý 21.6.2017 probíhaly na naší škole obhajoby letošních absolventských prací. Obhajoby probíhaly v učebně výtvarné výchovy.

Letošní úroveň absolventských pracích byla horší než minulý rok. Pět žáků z dvaceti se ústní části obhajob neúčastnilo. Vyhlášení absolventských prací - výsledné hodnocení - známky - se uskuteční ve čtvrtek 29.6. v kině VŠ.