Závěrečná DUHA v arboretu

Autor: Mejstříková, Turynová <(at)>, Téma: Akce, Vydáno dne: 14. 06. 2017

Tentokráte v úterý 13. června se konalo závěrečné kolo letošního ročníku soutěže DUHA.

Po předposledním kole jsme byli na druhém místě, za námi byly další čtyři školy, které mohly zasáhnout do celkového pořadí. Po urputném boji, kdy družstva si sama musela najít stanoviště a plnit jednotlivé úkoly, dopadlo naše snažení na výbornou. Získali jsme plný počet bodů, obsadili 1. místo a v celkovém hodnocení jsme obsadili vynikající 2. místo – BLAHOPŘEJEME !!!!

1. stanoviště – myslivost – pasti, paroží, zbraně
2. stanoviště – stromy
3. stanoviště – byliny

Soutěžili tito žáci : Zbončáková Daniela, Kačírková Nikola, Žáková Bára, Lopatová Lenka, Vopat Filip, Adolf Matyáš a Kadlec Tomáš.

Dušková Zdeňka