Výroba loutek v rámci výtvarné výchovy

Autor: Mejstříková, Turynová <(at)>, Téma: Akce, Vydáno dne: 11. 02. 2016


V devátém ročníku jsme si při výtvarné výchově povídali o loutkách, jaké jsou druhy loutek, k čemu se používají, z jakého materiálu se vyrábí.


Žáci pak vypracovávali prezentaci na dané téma. Nakonec za domácí úkol měl každý doma vyrobit loutku dle vlastního výběru. Sešly se jak plošné loutky, tak marionety. Objevil se také kofoláček a maňásek. Jak se jim jejich práce zdařila můžete posoudit podle fotografií.

Dušková Zdeňka