Co se děje na prvním stupni ?

Autor: Jahodová Kateřina 9.A 2005-2009 <(at)>, Téma: Akce, Vydáno dne: 13. 05. 2009

Žáci a učitelé si začínají prožívat to, co viděli z povzdálí před čtyřmi lety u svých spolužáků a kolegů na druhém stupni.

Co je příčinou ? Na půdě budovy malého stupně se totiž objevily důsledky nekvalitně provedených prací z dob poslední rekonstrukce (zateplení a „úpravy“ půdní prostor). Výsledkem je hniloba, dřevomorka a narušená statika stropního trámoví. Prostě řečeno jedná se o havarijní stav. Z důvodu bezpečnosti se třídy přesouvají z druhého patra do bezpečných prostor prvního patra a přízemí. Tento stav bude zatím trvat do konce tohoto školního roku.

A jak vše probíhá je z části vidět na fotografiích