Co nás vycházející žáky 9. ročníků čeká!

Autor: Veronika Jelínková <>, Téma: Akce, Vydáno dne: 07. 01. 2009

Co nás čeká a nemine.

- Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se o školách na internetu.
- Podívat se na dny otevřených dvěří vybraných škol.
- Poradit se s výchovným poradcem.
- Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala.
- Obstarat si 1-3 tiskopisy přihlášky.
- Vyplnit si přihlášku a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ.
- Odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol (do 15. března).
- Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek (do 15. března).

Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím řízením na střední školu:

- Můžeme podat přihlášku až na 3 obory vzdělání.
- Přihláška se podává přímo středním školám, kam se hlásíme.
- Ředitel střední školy musí vyhlásit nejméně dva termíny pro přijímací zkoušky.