Mikuláš a čert

Autor: Stefanie Bílková 2005-2009 Dibelková <stefanie11(at)seznam.cz>, Téma: Akce, Vydáno dne: 17. 12. 2008

Dne 5. prosince proběhl v naší škole Mikulášský den.

Po škole se promenádovaly rozličné masky čertů, Mikulášů a samozřejmě i andělů.

Byla sestavena odborná porota, která hodnotila nejen nápad, ale i vlastí výrobu, která většinou převažovala. Během prvních dvou hodin porota vybrala z každé třídy několik málo žáků.V porotě byli: pí. ředitelka Kubešová, p. Borovka a pí. Kratochvílová.

Tyto masky, které byly ohodnoceny jako nejlepší se o velké přestávce spolu s ostatními maskami shromáždili ve velké tělocvičně.

V tělocvičně proběhlo vyhlášení maskek a nej třídy,masky převzali ceny. Někteří byli přestrojeni po celé vyučování a někteří se svlékli, aby se "neuvařili".

Mikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš MikulášMikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš MikulášMikuláš Mikuláš Mikuláš Mikuláš MikulášNapsali Kateřina Jahodová a Stefanie Bílková IX. AB