Měření pH

Home Mapa Pokročilé dotazy Zápis měření Servisní operace

Body na mapě zobrazují místa odběrů. Po kliknutí získáte průměrné hodnoty pH za vybrané období
Měření od do    Mapa